przynosić


przynosić
1. Przynieść coś ze sobą na świat «urodzić się z jakimiś określonymi cechami fizycznymi, cechami charakteru, zdolnościami itp.»: Człowiek przynosi ze sobą na świat podstawowe odruchy bezwarunkowe służące ochronie życia i zdrowia. T. Kasperczyk, J. Fenczyn, Odnowa.
2. Przynieść sobie imię «zostać nazwanym imieniem, jakie przypada w kalendarzu w dniu urodzenia się»: Franciszek Morawski urodził się 2 kwietnia ( „przyniósł” sobie imię) 1783 w Pudliszkach w Poznańskiem, dzierżawionych przez ojca (...). B. Gomulicka, Pisarze.
Diabli kogoś, coś przynieśli, licho kogoś, coś przyniosło zob. diabeł 5.
Mówić, pleść, gadać, co ślina na język przyniesie zob. język 12.
Przynieść coś komuś w zębach zob. ząb 4.
Przynieść kogoś w teczce zob. teczka 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przynosić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, przynosićnoszę, przynosićsi, przynosićnoś, przynosićnoszony {{/stl 8}}– przynieść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vc, przynosićniosę, przynosićniesie, przynosićnieś, przynosićniósł, przynosićniosła, przynosićnieśli,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przynosić — → przynieść …   Słownik języka polskiego

  • procentować — ndk IV, procentowaćtuje, procentowaćował «przynosić odsetki (procenty), dawać zysk, dochód w postaci odsetek (kwot procentowych); w szerszym znaczeniu: przynosić w ogóle korzyść materialną» Procentować dobrze, źle. Kapitał procentuje.… …   Słownik języka polskiego

  • przynieść — dk XI, przynieśćniosę, przynieśćniesiesz, przynieśćnieś, przynieśćniósł, przynieśćniosła, przynieśćnieśli, przynieśćniesiony, przynieśćniósłszy przynosić ndk VIa, przynieśćnoszę, przynieśćsisz, przynieśćnoś, przynieśćsił, przynieśćnoszony 1.… …   Słownik języka polskiego

  • procentować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk Ia, procentowaćtuje {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przynosić dochód w postaci procentów, odsetek od ulokowanego kapitału : {{/stl 7}}{{stl 10}}Akcje procentują. Wkład w banku… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przywiewać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIIa, przywiewaća, przywiewaćają, przywiewaćany {{/stl 8}}– przywiać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIb, przywiewaćwieje, przywiewaćwiał, przywiewaćwiany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nieść — 1. Dźwięk, głos itp. niesie «dźwięk, głos itp. rozbrzmiewa, rozchodzi się na znaczną odległość»: (...) wczorajszej nocy przed północą usłyszeliśmy rozpaczliwe wołanie o ratunek, a po wodzie głos bardzo niesie... K. Makuszyński, Szatan. 2. pot.… …   Słownik frazeologiczny

  • amortyzować — ndk IV, amortyzowaćzuję, amortyzowaćzujesz, amortyzowaćzuj, amortyzowaćował, amortyzowaćowany 1. «wyrównywać zyskami osiąganymi z użytkowania jakiegoś obiektu, koszt jego wybudowania lub zakupu» Amortyzować inwestycję. 2. «łagodzić, osłabiać… …   Słownik języka polskiego

  • aportować — ndk IV, aportowaćtuje, aportowaćtuj, aportowaćował, aportowaćowany «o psie: przynosić na rozkaz upolowaną zwierzynę lub jakieś przedmioty» Pies aportuje zwierzynę. ‹fr.› …   Słownik języka polskiego

  • brukać — ndk I, brukaćam, brukaćasz, brukaćają, brukaćaj, brukaćał, brukaćany książk. «brudzić, plamić, walać, kalać» Brukać biel obrusa, śniegu. przen. «nieszlachetnym czynem, nieetycznym postępowaniem przynosić ujmę czemuś nieskazitelnemu, plamić… …   Słownik języka polskiego